Hà Nội: Xây dựng 5 huyện lên quận vào năm 2025

Hà Nội giao các sở, ngành, quận, huyện triển khai giải pháp xây dựng, phát triển 5 huyện Hoài Đức, Đông Anh, Thanh Trì, Gia Lâm, Đan Phượng thành quận.

Ngày 2/9, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 202 về triển khai thực hiện Chương trình số 3 của Thành ủy khóa XVII về “Chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025”.

Theo đó, kế hoạch phân công, giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã chủ trì triển khai các giải pháp hoàn thành các chỉ tiêu của chương trình giai đoạn 2021-2025.

ha noi 5 huyen sex len quan nam 2025 (2)

Cụ thể, các huyện Hoài Đức, Đông Anh, Thanh Trì, Gia Lâm, Đan Phượng chủ trì, phối hợp cập nhật kết quả thực hiện của Ban Chỉ đạo xây dựng, phát triển 5 huyện thành quận của thành phố về kết quả thực hiện Đề án đầu tư xây dựng huyện thành quận đến năm 2025 đối với 5 huyện (Hoài Đức, Đông Anh, Thanh Trì, Gia Lâm, Đan Phượng).

UBND quận Nam Từ Liêm, UBND hai huyện Đông Anh và Đan Phượng triển khai đầu tư xây dựng 2-3 khu đô thị mới theo định hướng đô thị thông minh. UBND các huyện: Hoài Đức, Đông Anh, Thanh Trì, Gia Lâm, Đan Phượng chủ trì đầu tư xây dựng 20 tuyến đường giao thông hạ tầng khung tại các huyện thuộc đề án lên quận. UBND các quận chủ trì triển khai các giải pháp để hoàn thành chỉ tiêu chỉnh trang hè, đường phố trên địa bàn 12 quận với 180 tuyến.

ha noi 5 huyen sex len quan nam 2025 (3)

Nguồn: http://danviet.vn/ha-noi-xay-dung-5-huyen-len-quan-vao-nam-2025-5020212917535724.htm

banner 11

 

Tin liên quan

banner 12

   

Copyright © 2018 - All Rights Reserved. Design by Thiết kế web https://zland.vn

Hotline