Việt Nam đặt mua vắc xin của Trung Quốc, tập trung giao trong tháng 9, 10

 Tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị, Thủ tướng đề nghị phía bạn hỗ trợ thêm vắc xin, chuyển giao công nghệ sản xuất và thực hiện các hợp đồng mua vắc xin, tập trung trong tháng 9, 10…

tiep-vuong-nghi-1-1631368372330

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị chiều 11/9.

Chiu 11/9/2021, ti tr s Chính ph, Th tướng Chính ph Phm Minh Chính đã tiếp y viên Quc v, B trưởng Ngoi giao Trung Quc Vương Ngh nhân dp sang thăm chính thc Vit Nam và ch trì Phiên hp ln th 13 ca y ban Ch đạo hp tác song phương Vit Nam - Trung Quc.

Ti bui tiếp, Th tướng Phm Minh Chính khng định tình hu ngh truyn thng Vit Nam - Trung Quc là tài sn quý báu ca hai Đảng, hai nước và nhân dân hai nước.

Vit Nam coi trng phát trin quan h vi Trung Quc, coi đây là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoi độc lp, t ch, đa phương hóa, đa dng hóa, ch động, tích cc hi nhp quc tế toàn din, sâu rng, có hiu qu, là bn, đối tác tin cy và thành viên có trách nhim ca cng đồng quc tế. Vic tăng cường và phát trin quan h Vit Nam - Trung Quc ngày càng n định, lành mnh là nhân t quan trng đối vi s phát trin ca mi nước, đóng góp vào hòa bình, hp tác và phát trin ca khu vc và trên thế gii.

Th tướng bày t tin tưởng hai bên s phi hp thc hin hiu qu nhng nhn thc chung và tha thun đạt được ti Phiên hp ln th 13 y ban ch đạo hp tác song phương Vit Nam - Trung Quc; tiếp tc duy trì trao đổi, tiếp xúc thường xuyên gia Lãnh đạo cp cao, thúc đẩy hơn na các cơ chế giao lưu, hp tác để tăng cường hiu biết và tin cy ln nhau, góp phn đưa quan h hai Đảng, hai nước ngày càng đi vào chiu sâu, thc cht, hiu qu.

tiep-vuong-nghi-3-1631368372429

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định tình hữu nghị truyền thống Việt Nam - Trung Quốc là tài sản quý báu của hai Đảng, hai nước và nhân dân hai nước (Ảnh: VGP).

V hp tác phòng chng dch bnh Covid-19, Th tướng Phm Minh Chính đánh giá cao hai bên phi hp cht ch, tích cc, ng h ln nhau ngay t khi dch mi bùng phát; chân thành cm ơn Trung Quc đã có nhiu hình thc h tr vc xin cho Vit Nam đặc bit là vic tiếp tc vin tr 3 triu liu vc xin được công b trong chuyến thăm ln này ca B trưởng Ngoi giao Vương Ngh.

Th tướng nhn mnh, không có người dân nào an toàn khi vn còn người dân khác mc bnh Covid-19, không có quc gia nào an toàn nếu quc gia khác còn phi chng dch. Th tướng mong mun Trung Quc tiếp tc h tr thêm vc xin, chuyn giao công ngh sn xut vc xin và thuc điu tr Covid-19, thc hin các hp đồng mua vc xin đáp ng nhu cu ca Vit Nam, nht là trong tháng 9, tháng 10 năm nay; chia s kinh nghim điu tr, phi hp kim soát dch bnh khu vc biên gii.

V hp tác kinh tế, Th tướng đề ngh hai bên cn quan tâm to điu kin thun li cho thông thương hàng hóa qua biên gii, nht là các loi nông, thy sn, hoa qu mùa v ca Vit Nam, góp phn thc hin mc tiêu cân bng cán cân thương mi gia hai nước. Th tướng đề ngh hai bên phi hp, thúc đẩy tháo g, gii quyết dt đim các vướng mc ca các d án đầu tư, trong đó có tuyến đường st Cát Linh - Hà Đông; khuyến khích các doanh nghip Trung Quc đầu tư vào các d án tương xng vi quan h gia hai nước, để người dân th hưởng thành qu thc cht t quan h hp tác hu ngh Vit Nam - Trung Quc.

tiep-vuong-nghi-2-1631368372416

Một trong những nội dung được Thủ tướng và Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc trao đổi trong cuộc làm việc là về hợp tác kiểm soát dịch bệnh khu vực biên giới.

 V vn đề Bin Đông, trên tinh thn thng thn và xây dng, Th tướng Phm Minh Chính nhn mnh hai bên cn ch đạo các lc lượng thc thi pháp lut trên bin tuân th nhn thc chung cp cao, Tha thun v nhng nguyên tc cơ bn ch đạo gii quyết vn đề trên bin Vit Nam - Trung Quc, n lc x lý tha đáng, kim soát tt bt đồng, gi gìn môi trường hòa bình, n định trên bin; cùng các nước ASEAN thc hin nghiêm túc DOC, thúc đẩy đàm phán COC thc cht, hiu qu, tuân th lut pháp quc tế, nht là Công ước Liên hp quc v Lut Bin 1982, bo đảm an ninh, an toàn, t do hàng hi và hàng không.

y viên Quc v, B trưởng Ngoi giao Vương Ngh khng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quc hết sc coi trng quan h láng ging hu ngh, hp tác toàn din vi Đảng, Nhà nước và nhân dân Vit Nam; cm ơn Vit Nam đã ng h, h tr Trung Quc ngay t khi dch Covid 19 mi bùng phát, nhn mnh Trung Quc sn sàng tiếp tc h tr, giúp đỡ Vit Nam trong giai đon hin nay, coi khó khăn ca Vit Nam cũng là khó khăn ca Trung Quc.

y viên Quc v, B trưởng Ngoi giao Vương Ngh cm ơn và tán thành nhng ý kiến ca Th tướng Phm Minh Chính v phương hướng, bin pháp thúc đẩy quan h hai Đảng, hai nước trong thi gian ti; khng định phía Trung Quc s trin khai tt nhng kết qu ca Phiên hp ln th 13 y ban ch đạo hp tác song phương; thúc đẩy và làm sâu sc hơn na hp tác cùng có li trên các lĩnh vc gia hai nước; thc hin nghiêm túc nhn thc chung cp cao v vic kim soát và x lý tha đáng bt đồng, đưa quan h Đối tác hp tác chiến lược toàn din Trung - Vit không ngng phát trin lành mnh, n định, mang li li ích thiết thc cho nhân dân hai nước.

 Nguồn:https://dantri.com.vn/xa-hoi/viet-nam-dat-mua-vac-xin-cua-trung-quoc-tap-trung-giao-trong-thang-9-10-20210911205842147.htm?gidzl=eEA2I0DUeoIb_8560K6a8AN-XKmSH_0hklc6I1GMh2Jb-TiIGnIhTR2iY1SK4grxjFZRJJMNZ1DK1Loa90

 

Tin liên quan

banner dang 2

   

Copyright © 2018 - All Rights Reserved. Design by Thiết kế web https://zland.vn

Hotline